Voksentandpleje samles i ny klinik


Randers Kommune har modtaget 6,4 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til etablering af en ny tandklinik på Viborgvej.

Denne investering kommer som en reaktion på den nye lov om gratis tandpleje for 18-21-årige, hvilket har øget behovet for kapacitet i tandplejen. Den nye klinik vil samle voksentandplejen på én lokalitet, hvilket vil skabe større faglig sammenhæng og trygge rammer for patienterne.

Overtandlæge i Randers Kommune, Lars Høvenhoff, udtaler, at den nye klinik vil forbedre muligheden for at fastholde den nye målgruppe i den kommunale tandpleje og styrke det faglige arbejdsmiljø for personalet.

Den nye klinik vil også frigive kapacitet på Thors Bakke, hvor en stor del af voksentandplejen ligger i dag. Midlerne er tildelt som følge af den nye lov om gratis tandpleje til unge mellem 18-21 år, og den samlede anlægssum for den nye klinik er 8 mio. kr.

Den resterende del finansieres gennem en afdragsordning i tandplejens egen økonomi.


https://www.randers.dk/nyheder/voksentandpleje-samles-i-ny-klinik/
Kilde: Randers Kommune