Vandprisen får endnu et nøk op i Randers

Foto: Verdo Holding A/S.
dato

Fra 1. maj 2024 skal en gennemsnitlig husstand indstille sig på at betale 35 kroner mere om måneden for drikkevandet. Det oplyser Verdo.

Prisstigningen sker for at udligne en underdækning fra 2023, hvor der blev opkrævet for lidt i forhold til de faktiske udgifter.

Takstændringen betyder, at prisen for en kubikmeter vand stiger fra 8,25 kroner til 11,57 kroner ekskl. moms og afgifter. Når man indregner moms, afgifter og abonnement, svarer det til, at vandregningen for en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 100 kubikmeter/år vil stige fra 2.640 kroner til 3.055 kroner, svarende til 35 kroner mere om måneden. Den nye pris gælder for resten af 2024.

Ved årsskiftet steg priserne for første gang i otte år, da tilbageførslerne til kunderne fra en gammel vandtaktssag blev afsluttet og normaliserede prisniveauet.

Peter Nordahn, chef for Vand og Digital Forsyning hos Verdo, ser frem til, at vandtaksten med den seneste ændring stabiliserer sig.

”Nu kender vi prisen for resten af 2024, og jeg forventer, at vi kigger ind i en mere jævn udvikling af taksterne i de kommende år, - også selvom vi står overfor store investeringer i nye kildepladser og nyt vandværk. Vi forventer, at vandprisen for 2025 vil være tilbage på niveauet for begyndelsen af 2024,” siger Peter Nordahn.

Verdo Vand indvinder årligt ca. 2,5 mio. m3 vand og dækker ca. 50 procent af vandforsyningen i Randers Kommune.

FAKTA
Drikkevand udgør samlet cirka 19 procent af en husstands samlede udgifter til vand. Grafen viser, hvordan udgifterne fordeler sig i 2024. Vandafledning opkræves af Vandmiljø Randers.

Kilde: Verdo Holding A/S
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.