Randers er medafsender på nye anbefalinger for socialområdet i hele landet

Foto: Randers Kommune.
dato

Randers Kommune, sammen med fem andre store kommuner, har i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, fremlagt fem anbefalinger til regeringen, ekspertudvalg og civile organisationer for at forbedre velfærden på socialområdet.

Dette initiativ er et svar på stigende udfordringer og økonomisk pres på det specialiserede socialområde. Anbefalingerne opfordrer til en fælles indsats på tværs af stat, regioner, kommuner og civilsamfundet.

Formålet er at skabe bedre vilkår for landets borgere, især de mest udsatte, ved at styrke og prioritere indsatsen.

Borgmester Torben Hansen understreger nødvendigheden af at lytte til disse anbefalinger, da der er et stort økonomisk pres på området, blandt andet på grund af mange regler.


https://www.randers.dk/nyheder/randers-er-medafsender-paa-nye-anbefalinger-for-socialomraadet-i-hele-landet/
Kilde: Randers Kommune