Ny Havnevej åbner for trafik torsdag den 4. juli

Foto: Randers Kommune.
dato

Vejen bliver indviet torsdag den 4. juli 2024 af borgmester Torben Hansen og Daniel Madié, der er formand for havnebestyrelsen. Fra omkring middag vil vejen være klar til trafik.

"Ny Havnevej har været undervejs i mere end ti år, og åbningen af vejen er en vigtig milepæl for kommunen og for byen. Først og fremmest giver vejen adgang til den nye Randers Havn og til Romalt, og samtidig er Ny Havnevej rigtig vigtig for udviklingen i Randers. Når Klimabroen er bygget, vil Ny Havnevej nemlig bidrage til at aflaste trafikken på Randers Bro, og det er afgørende for, at vi over de næste mange år kan udvikle Flodbyen i det unikke floddelta ved Gudenåen og Randers Fjord," siger borgmester Torben Hansen.

Ny Havnevej bliver officielt indviet torsdag den 4. juli 2024 kl. 11.00, hvor Torben Hansen sammen med Daniel Madié, formand for havnens bestyrelse, kører første tur på den godt 820 meter nyanlagte vejstrækning. Herefter vil vejen fra omkring middagstid være åben for almindelig trafik.

God infrastruktur til havn og genbrugsplads

Den nye havnevej har været på tale siden byrådet besluttede, at Randers Havn skulle flytte fra den nuværende placering og til nye arealer mod øst for at give plads til Flodbyen. Og det glæder Daniel Madié, at der nu er skabt en bedre adgang til den nye havn.

"Det er helt afgørende for udviklingen af den nye Randers Havn, at der er en velfungerende infrastruktur, hvor det er nemt og hurtigt for virksomheder at komme til og fra. Ny Havnevej sikrer, at den tunge trafik til den nye havn nu har en god vejforbindelse til Motorvej E45, og det gør havnen mere attraktiv for både nuværende og kommende virksomheder. Derfor er jeg også utrolig glad for, at vejen nu er en realitet," siger Daniel Madié.

Ny Havnevej er koblet på det overordnede vejnet ved krydset Grenåvej/Clausholmsvej. Og ud over at være den nye adgangsvej til havnen og Romalt, er Ny Havnevej også den vej, man fremover skal køre på, hvis man skal på genbrugspladsen eller forbi pantstationen i Randers.

Vejen giver desuden adgang til butikker i området og er anlagt, så den i fremtiden kan blive direkte forbundet med en kommende Klimabro.

Fredede fugle forsinkede projektet

Arbejdet med at anlægge Ny Havnevej har for alvor været i gang siden september 2022 og i det store hele er det forløbet planmæssigt. Dog blev arbejdet undervejs forsinket af en flok digesvaler.

Som et led i projektet var det nemlig nødvendigt at forbelaste jorden på en kort strækning for at gøre den bæredygtig til en vej, og derfor lå der i godt et år en 4 meter høj bunke sand. Her flyttede en flok digesvaler ind, og derfor måtte entreprenøren vente med at fjerne sandet til ynglesæsonen var slut.

Størstedelen af arbejdet er sket uden, at det har belastet trafikken, men i de seneste par måneder har arbejdet med at koble Ny Havnevej på det overordnede vejnet givet gener for trafikken på Grenåvej og i Romalt. Dette arbejde er nu afsluttet og nu hvor vejen åbner, kan trafikken i området igen normaliseres.


https://www.randers.dk/nyheder/ny-havnevej-aabner-for-trafik-torsdag-den-4-juli/
Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.