Medarbejdere bliver værdighedsambassadører

Foto: Randers Kommune.
dato

Plejecenter Solbakken indleder et forløb med Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold for at styrke arbejdet med værdighed.

Forløbet, der strækker sig frem til november, omfatter tolv praksisnære aktiviteter, hvor plejepersonale, terapeuter og køkkenpersonale deltager i læringsgruppemøder, temadage og workshops. Fokusområderne inkluderer samarbejde med pårørende, helbred og måltider, daglige aktiviteter, tryghed og beboernes individuelle ønsker og behov.

Claus Mester, centerleder på Solbakken, udtaler, at målet er at gøre medarbejderne til værdighedsambassadører, hvilket er i tråd med centrets løbende fokus på at give beboerne en tryg og respektfuld pleje. Værdighedskonsulenter fra Videnscenter for værdig ældrepleje vil besøge centret og give medarbejderne konkrete redskaber og metoder til at imødekomme beboernes og pårørendes ønsker om et værdigt liv.

Forløbet bygger videre på kompetenceudviklingsprojektet Vækstkultur, som Solbakken har deltaget i siden efteråret 2020. Projektet har styrket kommunikationen og kulturen på arbejdspladsen, hvilket har forbedret både medarbejder- og beboerglæde. Grethe Veirum, centersygeplejerske på Solbakken, bemærker, at det tværfaglige samarbejde er blevet styrket, og at medarbejderne nu bedre kender hinandens styrker og svagheder.

Claus Mester håber, at det nye fokus på værdighed vil hjælpe med at sikre, at beboerne føler sig som centrum i det daglige arbejde på Solbakken.


https://www.randers.dk/nyheder/medarbejdere-bliver-vaerdighedsambassadoerer/
Kilde: Randers Kommune