Graver med kirketjeneste ved Udbyneder Kirke, Randers Nordre Provsti

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vores graver går på efterløn. Derfor bliver der en ledig stilling på 37 timer, med tiltrædelse 17/6 2024 eller snarest derefter.

Udbyneder – Kastbjerg sogne består af tre kirker; Havndal, Kastbjerg og Udbyneder, med en fuldtidsgraver ved hver kirke. Graverne har et godt samarbejde og gensidig afløserpligt ved ferier og fri.

Sognene er en del af et velfungerende storpastorat med 12 kirker. Til daglig arbejder du selvstændigt, men med en stor kollegagruppe i ryggen. Du får i alt 10 graverkollegaer, 3 præster, 3 organister, 3 kirkesangere, 2 kordegne og 1 kirkekulturmedarbejder at samarbejde med.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • Daglig drift af kirkegården herunder gartneriske opgaver såsom anlæg og vedligehold af gravsteder, beskæring, hækklipning, plantning og grandækning.
 • Praktiske opgaver i forbindelse med begravelser
 • Administrative opgaver, herunder udskrivning af legataftaler, skrivning af regninger og gravstedsbreve
 • Rengøring af kirken og kirkegårdens bygninger.
 • Kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger, koncerter mv

Vi tilbyder:

 • En meget selvstændig hverdag, hvor du selv kan være med til at sætte dit præg på kirkegårdens udformning.
 • Gode og hjælpsomme kollegaer og menighedsråd med en uhøjtidelig omgangstone.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor du bliver lyttet til og imødekommet.
 • Et alsidigt job med mulighed for faglig udvikling, herunder forløb med kurser og uddannelse.
 • Mulighed for to ugers oplæring som føl ved nuværende graver

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring og gerne uddannelse inden for det grønne område – gerne med

erfaring fra arbejde på kirkegårde.

 • Som graver påtager dig ansvaret for den daglige drift, vedligeholdelse og

udvikling på kirkegården i et tæt og positivt samarbejde med menighedsrådet.

 • Arbejder med IT, som en naturlig del af arbejdsopgaverne.
 • Er en engageret og loyal medarbejder med høje kvalitetskrav til arbejdet på

kirkegården og ved de kirkelige handlinger.

 • Kan arbejde selvstændigt og er god til at planlægge din tid, men også at være

fleksibel i forhold til arbejdstid og opgaver.

 • Har en åben og imødekommende tilgang til brugerne og er parat til at møde

mennesker i både glæde og sorg.

 • Har lyst til at medvirke på en positiv måde ved de kirkelige handlinger og

gudstjenester som en del af jobbet.

 • Er respektfuld i forhold til kirken og imødekommende, forstående og venlig overfor brugerne af kirken og kirkegården

Ansættelsen sker ved Udbyneder-Kastbjerg menighedsråd. Der vil være en prøvetid på 3 måneder.

Hvis du synes stillingen lyder interessant, så send en ansøgning til os. Nærmere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte graver Birgitte 20721526

Ansøgningen med relevant bilag sendes til formand Christian Boldsen på 8189fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfrist 15/5 2024. Jobsamtaler bliver afholdt start uge 22

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 
For ansøgere uden gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor 311.853,00 kr. – 372.232,00 kr. (nutidskroner).
For ansøgere med gartnerisk uddannelse sker indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.748,16 kr. (nutidskroner).
 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Udbyneder Kirke, Udbynedervej, 8970 Havndal

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032922

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet